VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
05 Dec 2012, 10:14
ESL EASY 288: A Hot Hike
A HOT HIKE ( Đường đi dài nóng bức) A: Let's stop for a while. I need a break and some water. ( Mình hãy dừng một chút. Tôi cần thư giãn và một ít nước.) B: This trail is hard to climb. ( Đường mòn này thật khó trèo.) A: Especially on a hot day like this. ( Đặc biệt vào một ngày nóng như thế này.) B...


04 Dec 2012, 12:02
ESL EASY 287: Brush, Brush
BRUSH, BRUSH ( Đánh răng, chải răng) A: I hate brushing my teeth. ( Mình ghét đánh răng.) B: It’s such a chore. ( Nó như là một việc vặt mà.) A: Brush, brush. Spit, spit. (Đánh, chải. Nhổ, khạc.) B: What did they do in the old days? ( Ngày xưa họ làm thế nào nhỉ?) A: They brushed with their fingers....


03 Dec 2012, 12:08
ESL EASY 286: Three A Day
THREE A DAY ( Ba gói một ngày ) A: My brother smokes three packs a day. ( Anh mình hút ba gói một ngày.) B: Three packs of what? ( Ba gói gì vậy?) A: Cigarettes, of course. ( Thuốc lá, đương nhiên rồi.) B: How can he do that? ( Sao anh ta có thể hút được thế?) A: When he is almost finished with one ...


03 Dec 2012, 11:37
ESL EASY 285: A Bad Back
A BAD BACK ( Cái lưng đau ) A: My back is killing me. ( Cái lưng của tôi giết tôi mất thôi.) B: What did you do? ( Bạn bị gì vậy?) A: I got out of my car. ( Tôi rời khỏi xe của mình.) B: That’s it? ( Thế có gì nào ?) A: I injured my back one time just by sneezing. ( Tôi bị chấn thương lưng chỉ vì mộ...


03 Dec 2012, 10:41
ESL EASY 284: Quitting Smoking
QUITTING SMOKING ( Bỏ hút thuốc ) A: I can’t quit smoking. ( Mình không thể bỏ hút được.) B: Of course you can. ( Dĩ nhiên là bạn có thể chứ.) A: I don’t have enough will power. ( Mình không đủ nghị lực.) B: Of course you do. ( Dĩ nhiên là bạn làm được.) A: I wish I had never started. ( Mình ước gì ...


01 Dec 2012, 18:06
ESL EASY 283: Skin Cancer
SKIN CANCER ( Ung thư da ) A: Would you put suntan lotion on my back, please? ( Anh giúp em bôi kem chống nắng lên lưng nhé.) B: Sure. ( Được rồi.) A: Thank you. ( Cám ơn anh.) B: You shouldn’t lie in the sun for too long. ( Em không nên nằm phơi nắng lâu quá.) A: I want to get a tan. I don’t want t...


01 Dec 2012, 18:06
ESL EASY 283: Skin Cancer
SKIN CANCER ( Ung thư da ) A: Would you put suntan lotion on my back, please? ( Anh giúp em bôi kem chống nắng lên lưng nhé.) B: Sure. ( Được rồi.) A: Thank you. ( Cám ơn anh.) B: You shouldn’t lie in the sun for too long. ( Em không nên nằm phơi nắng lâu quá.) A: I want to get a tan. I don’t want t...


01 Dec 2012, 17:57
ESL EASY 282: Nose Drops
NOSE DROPS ( Nhỏ mũi ) A: Do you have a cold? ( Em bị cảm lạnh hả?) B: Yes, I do. ( Vâng.) A: How did you get it? ( Sao mà em bị cảm thế?) B: My sister had a cold. She gave it to me. ( Chị em bị cảm. Chị ấy lây cho em.) A: Have you taken anything for your cold? ( Em có thấy gì khác khi bị cảm không?...


01 Dec 2012, 17:46
ESL EASY 281: Cigarette Smoke
CIGARETTE SMOKE (Khói thuốc ) A: Do you smell that? ( Bạn có ngửi thấy gì không?) B: Oh, yes. ( Ồ, có.) A: I can’t stand cigarette smoke. ( Tôi không thể chịu được khói thuốc lá.) B: It smells so bad. ( Nó có mùi ghê quá.) A: One cigarette stinks up the whole sidewalk. (Một điếu thuốc làm hôi cả vỉa...


29 Nov 2012, 11:37
ESL EASY 280: A Paper Cut
A PAPER CUT ( Bị giấy cắt) A: I cut my finger. ( Tôi bị đứt tay.) B: How did you do that? ( Bạn làm sao thế?) A: It’s a paper cut. ( Nó bị một tờ giấy cắt.) B: Paper can be dangerous. ( Giấy có thể nguy hiểm đấy.) A: It hurts, too. ( Nó đau quá đi.) B: Paper cuts can hurt a lot. (Giấy cắt có thể đau...


29 Nov 2012, 10:52
ESL EASY 279: Too Much Stress
TOO MUCH STRESS (Quá nhiều áp lực) A: What did the doctor say? ( Bác sĩ đã nói gì?) B: He thinks I have too much stress. ( Ông ấy nghĩ mình quá căng thẳng.) A: Stress causes your stomachaches? ( Căng thẳng là nguyên nhân đau bao tử của bạn à?) B: Stress causes different problems with different peopl...


28 Nov 2012, 10:32
ESL EASY 278: Sore Fingers
SORE FINGERS ( Những ngón tay đau.) A: My fingers hurt. ( Mấy ngón tay mình bị đau.) B: Why do they hurt? ( Sao chúng bị đau?) A: I type too much. ( Mình đánh máy nhiều quá.) B: You should take a break. ( Bạn nên nghỉ ngơi đi.) A: I need to type to make money. ( Mình cần đánh máy để kiếm tiền.) B: B...


28 Nov 2012, 10:22
ESL EASY 277: A Blood Stain
A BLOOD STAIN ( Một vết máu ) A: What’s this stain? ( Vết này là vết gì?) B: I don’t know. ( Tôi không biết.) A: It looks like blood. (Nó trông như máu ấy.) B: I think my nose was bleeding. ( Tôi nghĩ mũi mình bị chảy máu.) A: You should wet your shirt immediately. ( Bạn nên làm ướt áo mình ngay chứ...


28 Nov 2012, 10:10
ESL EASY 276: A Stomachache
A STOMACHACHE ( Đau bụng ) A: I have a stomachache. ( Tôi bị đau bụng rồi.) B: Is it something you ate? ( Có phải bạn ăn thứ gì đó ?) A: Maybe. I’m not sure. ( Có lẽ. Tôi cũng không chắc.) B: What did you have for breakfast? ( Bữa điểm tâm bạn đã ăn gì?) A: The usual, cereal with milk and a banana. ...


26 Nov 2012, 09:57
ESL EASY 275: They're Lying
THEY'RE LYING ( Họ đang nói dối ) A: Have you decided how you are going to vote? ( Bạn đã quyết định bỏ phiếu thế nào chưa?) B: Do you mean on Measures 1, 2, and 3? ( Ý anh là vào các biện pháp 1, 2 và 3 hả?) A: Yes. The ones that will improve our schools, roads, and hospitals. ( Ừ. Những cái sẽ mà ... 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image